HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ON THE JOB TRAINING

Chương trình huấn luyện kết hợp thực tập tại TOP doanh nghiệp phần mềm lớn của Tp.HCM trong thời gian 4 tháng. Được nhận làm nhân viên chính thức sau 01 tháng thử việc, mức lương từ 400 USD/tháng

       

KỸ NĂNG LÀM VIỆC

CÔNG CỤ LÀM VIỆC

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

THỰC TẬP THỰC TẾ DN

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAIGONLAB


 

INTERACTIVE COURSES